principle of froth flotation process at olympic dam sa